آســــــمانی بـــرای تـو
کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
 
 
سه شنبه بیست و نهم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز
اول از همه برایت آرزو می كنم كه عاشق شوی،
 و اگر هستی ، كسی هم به تو عشق بورزد،
 و اگر اینگونه نیست ، تنهاییت كوتاه باشد،
 و پس از تنهاییت ، نفرت از كسی نیابی.

آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید...
 اما اگر پیش آمد ، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی كنی.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،
 از جمله دوستان بد و ناپایدار...
 برخی نادوست و برخی دوستدار...
  كه دست كم یكی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد.

و چون زندگی بدین گونه است،
برایت آرزومندم كه دشمن نیز داشته باشی...
 نه كم و نه زیاد . . . درست به اندازه،
 تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند،
  كه دست كم یكی از آنها اعتراضش به حق باشد...
 تا كه زیاده به خود غره نشوی.

و نیز آرزومندم مفید فایده باشی ، نه خیلی غیر ضروری...
 تا در لحظات سخت،
  وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است،
  همین مفید بودن كافی باشد تا تو را سرپا نگاه دارد.

همچنین برایت آرزومندم صبور باشی،
 نه با كسانی كه اشتباهات كوچك می كنند...
 چون این كار ساده ای است،
  بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر می كنند...
  و با كاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی.

امیدوارم اگر جوان هستی،
 خیلی به تعجیل رسیده نشوی . . .
 و اگر رسیده ای ، به جوان نمایی اصرار نورزی ،
  و اگر پیری تسلیم ناامیدی نشوی . . .
چرا كه هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است
بگذاریم در ما جریان یابد.

به علاوه امیدوارم پول داشته باشی ، زیرا در عمل به آن نیازمندی . . .
 و سالی یكبار پولت را جلو رویت بگذاری و بگویی:
  « این مال من است » ،
   فقط برای اینكه روشن كنی كدامتان ارباب دیگری است!

و در پایان ، اگر مرد باشی ، آرزومندم زن خوبی داشته باشی . . .
 و اگر زن باشی شوهر خوبی داشته باشی ،
  كه اگر فردا خسته باشید ، یا پس فردا شادمان ،
  باز هم از عشق حرف برانید تا از نو آغاز كنید . . .

اگر همه این ها كه گفتم برایت فراهم شد ،
 دیگر چیزی ندارم برایت آرزو كنم . . .

                                                               
  ویكتور هوگو 

 

نوع مطلب : سخنان بزرگان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز

گفت دانایى که گرگى خیره سر                    هست پنهان در نهاد هر بشر  

لاجرم جارى است پیکارى بزرگ                    روز و شب مابین این انسان و گرگ  

زور بازو چاره این گرگ نیست                        صاحب اندیشه داند چاره چیست 

اى بسا انسان رنجور و پریش                       سخت پیچیده گلوى گرگ خویش  

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر                             مانده در چنگال گرگ خود اسیر  

هرکه گرگش را دراندازد به خاک                  رفته رفته مى‌شود انسان پاک  

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند                       خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند  

هرکه از گرگش خورد دائم شکست            گرچه انسان مى‌نماید ، گرگ هست  

در جوانى جان گرگت را بگیر                        واى اگر این گرگ گردد با تو پیر  

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر               ناتوانى در مصاف گرگ پیر 

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند                         گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند          گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند                 گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب                       با که باید گفت این حال عجیب

                                                                                                                            فریدون مشیری

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز

                                     

ساده است نوازش سگ ولگرد
شاهد آن بودن که چگونه زیر غلطکی می رود
و گفتن که ، سگ من نبود .

ساده است ستایش گلی

چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد .

ساده است  بهره جویی از انسانی
دوست داشتنش بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن که
دیگر نمی شناسمش .

ساده است لغزشهای خود را شناختن
با دیگران زیستن به حساب ایشان
و گفتن که من این چنینم

ساده است که چگونه می زییم
باری زیستن سخت ساده است و پیچیده

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز

دوره ارزانی

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟

دوره ارزانیست !

دل ربودن ارزان،

دل شکستن ارزان،

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان،

چه شرافت ارزان!

تن عریان ارزان،

آبرو قیمت یک تکه نان،

و دروغ ازهمه چیز ارزان تر،

قیمت عشق چقدر کم شده است،

کمتر از آب روان،

و چه تخفیف بزرگی خورده،

قیمت هر انسان

 

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز

دختران هرزه خیابانی پسران افسار گسیخته یاغی

پر شده کوچه های شهر از این موجودات بی ریشه و شهوانی

هرزگی عادت شده  عادت نه یک دین شده!

بندگانی دارد پر شمار

خدایی دارد دراز همچو مار که هر دم پی سوراخی می گردد

راستی دیگر خبری از اشرف مخلوقات روی زمین نیست!

تو آدرس انسان

همانی که می گویند اشرف مخلوقات عالم است را می شناسی!؟

همانی که خدا به او عقل داد! ... چرا؟ ... نمی دانم!

همانی که خدا به او اندیشه داد! ... چرا؟ ... نمی دانم!

مگر یک غزال رمیده چه کم از انسان داشت؟

می توانی کمکم کنی؟

در پی انسانم

که انسانیت را از او هدیه بگیرم ...

 

 

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز
                                  

اگر نمی توانی سروی بر فراز تپه ای باشی بوته ای در دامنه ای باش
ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید

اگر نمی توانی درخت باشی ،بوته باش
اگر نمی توانی بوته ای باشی ، علف کوچکی باش
و چشم انداز کنارشاه راهی را شادمانه تر کن

اگر نمی توانی نهنگ باشی ،فقط یک ماهی کوچک باش
ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه
همه ما راکه ناخدا نمی کنند ،ملوان هم میتوان بود

در این دنیا برای همه ما کاری هست
کارهای بزرگ ،کارهای کوچک وآنچه وظیفه
ماست چندان دور از دسترس نیست

اگر نمی توانی شاه راه باشی ،کوره راه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی ،ستاره باش
با بردن و باختن ،اندازه ات نمی گیرند

هر آنجه که هستی ، بهترین باش ......

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز


به دنبال خدا نگرد،او همین نزدیکی است

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست به دنبال خدا نگرد
خدا در بیابان های خالی از انسان نیست
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست
به دنبالش نگرد
خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست
خدا در قلبی است که برای تو می تپد
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد
خدا آنجاست
در جمع عزیزترینهایت

خدا در دستی است که به یاری می گیری
در قلبی است که شاد می کنی
در لبخندی است که به لب می نشانی
خدا در بتکده و مسجد نیست
گشتنت زمان را هدر می دهد
خدا در عطر خوش نان است
خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی
خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دور از انسان ها جست و جو مکن
خدا آنجا نیست

او جایی است که همه شادند
و جایی است که قلب شکسته ای نمانده
در نگاه پرافتخار مادری است به فرزندش
در نگاه عاشقانه زنی است به همسرش
باید از فرصت های کوتاه زندگی جاودانگی را جست

زندگی چالشی بزرگ است
مخاطره ای عظیم
فرصت یکه و یکتای زندگی را
نباید صرف چیزهای کم بها کرد
چیزهای اندک که مرگ آن ها را از ما می گیرد
زندگی را باید صرف اموری کرد که مرگ نمی تواند آن ها را از ما بگیرد
زندگی کاروان سرایی است که شب هنگام در آن اتراق می کنیم
و سپیده دمان از آن بیرون می رویم
فقط یک چیزهایی اهمیت دارند
چیزهایی که وقت کوچ ما، از خانه بدن، با ما همراه باشند
همچون معرفت بر الله و به خود آیی
دنیا چیزی نیست که آن را واگذاریم
و با بی پروایی از آن درگذریم

دنیا چیزی است که باید آن را برداریم و با خود همراه کنیم
سالکان حقیقی می دانند که همه آن زندگی باشکوه هدیه ای از طرف خداوند است
و بهره خود را از دنیا فراموش نمی کنند
کسانی که از دنیا روی برمی گردانند
نگاهی تیره و یأس آلود دارند
آن ها دشمن زندگی و شادمانی اند
خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن روی برگردانیم
سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید:
آیا “زندگی” را “زندگی کرده ای”؟!

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1390 :: نویسنده : مهــــناز

   

   چنان دل كندم از دنیا كه شكلم شكل تنهائیست

   ببین مرگ مرا در خویش كه مرگ من تماشائیست

   مرا در اوج می خواهی تماشا كن تماشا

   دروغ این بودم از دیروز مرا امروز حاشا كن

    در این دنیا كه حتی ابر نمی گرید به حال من

   همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها

   گره افتاد در كارم به خودكرده گرفتارم

   به جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم

 

 نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهــــناز
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره کیفیت مطالب وبلاگ چیست ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic